Дисципліни з підготовки       магістрів спеціальності  8.15010002 «Державна служба»

Методичні вказівки

Форма контролю,

семестр

до виконання контрольних

(курсових) робіт

   для самостійного    вивчення дисципліни

 до виконання

практичних занять,

розрахункових робіт (р.р.)

Аналіз соціально-економічного розвитку регіону

        668-09

             668-18

         668-10

 Залік, II

Вступ до спеціальності

        668-38

             668-40

         668-39

 Залік,  I

Державна служба

        668-42

            668-44

         668-43

 Екзамен, I

Державне управління

        668-41  

   (курсова)          

                 –

              –

 Екзамен, I

Ділова іноземна мова. Іноземна мова.

            –

                 –

              –

 Екзамен, I

Економіка I, Економіка II

        078-251

           078-250

         078-249

 Залік, I

Інтелектуальна власність

        668-15

           668-17

         668-16

 Залік, II

Методологія системного підходу та наукових досліджень

       668-45

           668-47

         668-46

 Залік, I

Організація діяльності державного службовця

      668-51

           668-53

          668-52

 Залік, II

Основи інформаційних технологій

      100-107

         100-106

         100-106

 Залік, I

Охорона праці в галузі

            –

         064-183

          064-183

 Екзамен, II

Політологічні аспекти державного управління

       668-48

          668-50

          668-49

 Залік, II

Право

       668-35

         668-37

          668-36

 Залік, I

Правове забезпечення державного регулювання

        668-35

         668-37

          668-36

 Екзамен, I

Психологія управління

            –

               –

             –

 Залік, II

Публічне адміністрування

        668-06

           668-57

         668-56

 Залік, II

Регіональна економіка

      668-12

           668-14

        668-13

 Екзамен, II

Регіональна статистика

            –

          668-55

        668-08

     668-07                   (р.р.)

 Екзамен, II

Соціальна і гуманітарна політика

 

         102-140

        102-140

 Екзамен, II

Технологія  комп’ютерних мереж

    100-109

        100-108

         100-108

 Залік, I

Формування регіонального бюджету

      668-58

         668-60

          668-59

 Залік, II

Цивільний захист

     064-192

        064-194

   064-158,159,

              160,

             161

 Залік, I